Menu Sluiten

Zesde leerjaar

Welkom in L6!

Juf Trudie’s visie

Een kind dat zich niet lekker in z’n vel voelt komt moeilijker tot leren. Ik vind het dan ook absoluut belangrijk dat uw kind in de klas zichzelf durft te zijn en weet dat er ruimte is voor een mening, een verhaal, zelfs een grapje. Ik hoop dan ook dat uw kind zich snel “thuis” zal voelen bij mij in de klas. Respect is een waarde die ik hoog in het vaandel draag… Respect voor mij, medeleerlingen, andere juffen en meesters, (school)spullen maar ook voor de klas- en schoolregels!

De leerstof

* Wiskunde                   

We diepen de leerstof uit het 5de leerjaar verder uit & we leren ook enkele nieuwe zaken zoals: ruimtefiguren, de cirkel (opp. & omtrek), construeren van ingeschreven figuren, volume (m³), soortelijk gewicht, miljard, …

* Nederlands

Volgende zaken komen aan bod: sleutelwoorden, oorzaak & gevolg, samenstellingen & afleidingen, creatief schrijven, fictie en non-fictie, werken met het woordenboek, het werkwoordenschema (t.t. & v.t.), …

* Frans

We breiden onze “vocabulaire” verder uit. In het 6de leerjaar gaat er ook veel aandacht naar “grammaire”: ontkenning, meervoud, … We zien veel nieuwe werkwoorden en maken kennis met de verleden tijd. Ook het oefenen van vaardigheden (lezen, luisteren, spreken) heeft een groot aandeel tijdens de lessen.

* Wereldoriëntatie

De leerstof W.O. is ruim! We bouwen de tijdsband verder uit, we maken kennis met Europa & de overige werelddelen, we zoomen in op zintuigen, we leren over het dierenrijk en nog veel meer! In het 6de leerjaar krijgen de kinderen ook les rond seksuele & relationele opvoeding. Ook techniek komt uitgebreid aan bod. Wekelijks houden we een actualiteitsronde én uw kind zal ook 2x een spreekbeurt moeten voorbereiden.

* Muzische vorming

Er zijn verschillende creatieve opdrachten / lessen  rond beeld, drama, muziek, beweging & media… Belangrijk hier is experimenteren en jezelf durven uiten.

Het kan al eens gebeuren dat een pagina uit ons werkboek niet is ingevuld, dit betekent echter niet dat uw kind de leerstof niet heeft gekregen! Het betekent alleen dat uw kind de lesinhoud op een andere manier heeft aangeleerd: via  outdoor-education (de leerlingen krijgen de les buiten! Dit via een spel, speurtocht…) of coöperatieve werkvormen (via partner- of groepswerk komen de kinderen tot leren).

Het ganse schooljaar is er doorheen alle lessen ook ruimte voor differentiatie & zorg! Ik zal trachten zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke noden van uw zoon / dochter!

Naar het secundair

Gedurende het schooljaar krijgt uw kind heel wat tips (woordkaartjes, mindmappen…) mee omtrent leren leren. Via ons huiswerkcontract leren we plannen. In oktober gaan wij op bezoek naar de Athena-scholen. Op die manier kunnen de leerlingen reeds proeven van de schoolcultuur die leeft in het secundair onderwijs. Op de website www.onderwijskiezer.be vindt u veel informatie met betrekking tot het bepalen van een studierichting, de verschillende scholen in uw buurt…

Einde van het schooljaar

Afscheid nemen van onze school, van elkaar is steeds een moeilijk moment… Het ene jaar vieren de leerlingen hun einde van het 6de leerjaar aan zee (2-jaarlijks gaan we samen met het 5de leerjaar naar Bredene), het andere jaar doen ze dat met een overnachting in de klas.

Sowieso worden elk jaar alle leerlingen (en hun ouders) uitgenodigd op een feestelijke receptie eind juni.