Menu Sluiten

De schoolraad

De schoolraad is een wettelijk, adviesgevend en overlegplegend orgaan rond de schoolorganisatie dat opgericht werd in uitvoering van een decreet van de Vlaamse Gemeenschap. De vier vertegenwoordigde geledingen krijgen via dit orgaan aldus inspraak in het onderwijsgebeuren.

De bevoegdheden:

  • Informatierecht over alle aangelegenheden die een weerslag hebben op het algemene schoolleven
  • Adviesbevoegdheid algemeen opvoedkundig en organisatorisch.
  • Overlegbevoegdheid over de werking van de schoolraad, over de aanwending van het lestijdenpakket, over het schoolreglement, over de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen en over het pedagogisch project van de school.

De leden van de schoolraad zijn:

Voorzitter: Mevr. Valerie Dessoignies
Dhr. Wim Marysael
Dhr. Sebastien Verraes
Mevr. Leen Carton
Dhr. Steven Grijspeerdt
Mevr. Connie Eggermont
Mevr. Rosaline Soen
Mevr. Trudie Laplace
Directeur: Dhr. Stefaan Vanbiervliet

Het verslag van de vergaderingen van de schoolraad kun je altijd opvragen