Menu Sluiten

Inschrijven?

Hoe schrijf ik mijn kind in?

De inschrijving van uw kind gebeurt vanaf dit schooljaar via een centraal aanmeldingssysteem: dat betekent dat als je je kind wil inschrijven in een school in Menen, eerst je kind moet aanmelden via www.naarschoolinmenen.be.

Inschrijven via een aanmeldingssysteem zorgt ervoor dat er geen wachtrijen zijn bij de start van de inschrijvingen.

Binnen deze inschrijvingsprocedure zijn een aantal perioden voorzien waarbij groepen voorrang krijgen:

Periode 1: kinderen met voorrang: (nog te bepalen)

Een kind dat een broer of zus heeft die al naar de school gaat, heeft voorrang om in te schrijven (in die school). Dat kind moet niet aangemeld worden. Dat geldt ook voor een kind waarvan tenminste één van de ouders op de school werkt.

Deze kinderen kunnen al vóór de aanmeldingen ingeschreven worden in de school.

Een school kan tijdens deze kind periode geen inschrijving weigeren van een kind met voorrang.

Als het kind in die periode niet wordt ingeschreven, kan later nog aangemeld worden via de website. Het behoudt zijn voorrang bij de rangschikking van de aanmeldingen.

De wijze van inschrijving hangt momenteel af van de pandemiefase. Neem gerust contact op met de school om dit vlot te laten verlopen.

Periode 2: aanmeldingsperiode: (nog te bepalen)

Na de inschrijvingsperiode voor kinderen met voorrang, is er een aanmeldingsperiode. Die heeft plaats van … . Tijdens die periode kan elk kind aangemeld worden voor een geboortejaar (kleuteronderwijs) of leerjaar (lager onderwijs) van 1, 2 of 3 scholen. Een kind dat voor 3 scholen is aangemeld, is zeker van een plaats.

Als voor een geboortejaar of leerjaar van een school meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, worden alle aanmeldingen gerangschikt. Dat gebeurt volgens bepaalde criteria: eerst wordt rekening gehouden met de voorrangsgroepen en daarna met de afstand van het domicilieadres van het kind tot de school

Periode 3: inschrijvingsperiode: (nog te bepalen)

Ten laatste op … ontvang je een bericht met het resultaat van de aanmelding van je kind. Vanaf …kan je je kind dan inschrijven in de school waaraan het is toegewezen.

De aanmelding gebeurt via de website www.naarschoolinmenen.be

Periode 4: beschikbare plaatsen: (nog te bepalen)

Voor de resterende plaatsen kan je pas inschrijven vanaf ….

Belangrijk

  • Het aantal beschikbare plaatsen vind je begin maart op de website naarschoolinmenen.be.
  • Voor de aanmelding heb je het rijksregisternummer van je kind nodig. Dat nummer vind je op de ISI+-kaart of Kids-ID van je kind.
  • Geef bij de aanmelding het domicilieadres van je kind op. Dat is het officiële adres zoals vermeld in het bevolkingsregister van je gemeente.
  • Heb je vragen over de aanmelding of inschrijving van je kind? Contacteer de brugfiguur van de stad Menen, het CAW, het CLB, het Huis van het Kind (Sociaal Huis), Het Hoekhuis of een school. De contactgegevens vind je op de website naarschoolinmenen.be.

Maakt u graag kennis met onze school?

Dat kan. Totaal vrijblijvend. Geleid bezoeken en inschrijven kan tijdens de schooluren of op afspraak.
Stuur een mailtje naar directie@bstermolen.be

Adres: Grote Molenstraat 113, 8930 Lauwe

Tijdens het schooljaar:

Elke werkdag, van 8u30 tot 16u30 (niet op woensdagnamiddag) of op afspraak

Tijdens de zomervakantie:

Inschrijvingen t.e.m. 3 juli en vanaf 17 augustus: elke werkdag tussen 9u en 12u of op afspraak.

U maakt een afspraak voor een ander moment 056/41.30.14 of directie@bstermolen.be.

Lagere schoolkinderen en kleuters die ouder zijn dan 3 jaar kunnen inschrijven om ’t even welk moment van het schooljaar.
Nieuwe peuters kunnen enkel instappen op volgende data:

Hebt u interesse voor onze school?

Dan raden wij u aan om eens langs te komen en te zien wat wij uw kind te bieden hebben.
Inschrijven gebeurt bij de directie.
Als u komt inschrijven dan wisselen we informatie uit (naam, adres, geboortedatum,…) en nemen wij een kopie van de KIDS-ID (of isi+kaart). Al die gegevens noteren wij op een identificatiefiche. Ook persoonlijke gegevens kunnen die dag meegedeeld worden. Hoe meer we weten van uw kind (gewoonten, allergie, gezondheidsproblemen, taal) hoe beter we zijn/haar reacties en gedragingen begrijpen en hoe beter we hem/haar kunnen begeleiden in de ontwikkeling.