Menu Sluiten

Kinderparlement

Het kinderparlement is samengesteld uit kinderen uit de hoogste klassen, het is een middel om inspraak te krijgen in de werking van het schoolgebeuren. De algemene vergadering van het kinderparlement, waarop alle klassen van het lager aanwezig zijn, wordt tot in de puntjes voorbereid. De kinderen zelf nemen de leiding.

Eenmaal per trimester vindt er een algemene vergadering van het kinderparlement plaats in de refter van de school.
De kinderen doen er voorstellen naar het schoolteam en de directeur toe, lichten toe waarrond ze werkten in de klas, delen pluimen uit aan leerlingen en personeel.

Belangrijke mededelingen gebeuren ook in het kinderparlement.