Menu Sluiten

Vierde leerjaar

Welkom in het vierde leerjaar,

In het 4de leerjaar hangt een slogan: Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier. We gaan op zoek naar onze talenten en ontdekken dat iedereen wel ergens goed in is.

We leren rekenen tot 100 000 en ontdekken de kommagetallen in de lessen wiskunde. Oefenen doen we in ons werkboek, maar ook door spelletjes te spelen of door met materialen te werken. Iedereen werkt zo op zijn eigen tempo en niveau. We leren dat fouten maken mag, want daar leren we van!

Tijdens de lessen taal oefenen we de spellingsregels en maken we kennis met allerlei soorten teksten. Zowel in de klas als thuis wordt veel gelezen. Iedereen krijgt een leeskaart waarop dit wordt bijgehouden. Een kleine verrassing bij een volle leeskaart zorgt er voor dat iedereen gemotiveerd blijft. Ook spreken voor de klas komt aan bod.

In wereldoriëntatie leren we over de natuur, maken we kennis met de provincies van ons land en onze buurlanden, leren we wat we moeten doen als er een ongeval gebeurt en nog veel meer. We houden ook de actualiteit in de gaten en bespreken wat er zoal gebeurt in de wereld om ons heen.

In de klas gebruiken we de monstertjes van ClassDojo. Met deze app kunnen de ouders volgen hoe het gedrag van de kinderen is in de klas. Het is ook een handig communicatiemiddel waarop regelmatig foto’s verschijnen van de activiteiten die we doen in de klas. We werken aan sociale vaardigheden en leren dat eerlijkheid en verdraagzaamheid heel belangrijk is. Afspraken respecteren, luisteren naar elkaar en problemen op een rustige manier uitpraten, ook dat zijn dingen die geoefend moeten worden.

In het vierde leerjaar bereiden we ons ook al voor op de derde graad. We moeten al wat meer studeren en leren hoe we dat het beste aanpakken. Stilletjes aan moeten we ook al wat zelfstandiger aan het werk en leren we om verantwoordelijkheid te dragen.

Wanneer mogelijk trekken we ook naar buiten. Frisse lucht en beweging zorgt er immers voor dat de leerstof extra goed blijft hangen.

Tweejaarlijks krijgen we zelfs 3 dagen extra veel beweging. Dan trekken we samen met de leerlingen van het derde leerjaar naar Brugge, op sportklassen.