Menu Sluiten

CLB

Onze school werkt samen met het CLB Mandel en Leie van het GO! te Menen.

Wat is een CLB ?

In een CLB vind je allerlei vakmensen waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In het CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologische assistenten en verpleegkundigen.

Je kan er steeds terecht met vragen over:

 • het leren en studeren
 • de studie- & schoolkeuze
 • de gezondheid (preventieve gezondheidszorg)
 • het gedrag en de opvoeding

Het CLB wil dat hulpverlening zo dicht mogelijk bij de leerling staat. Na de ouders is de leerkracht het best geplaatst om signalen op te vangen. Het CLB kan samen met de school ondersteuning bieden om de leerling te begeleiden.

Je kan als leerling enof ouder met allerlei vragen bij het CLB terecht. Het CLB zal trachten hulp op maat te beiden. In sommige gevallen kan een verwijzing naar een meer gespecialiseerde dienst aangewezen zijn.

Bepaalde tussenkomsten moet het CLB verplicht uitvoeren, leerlingen en ouders kunnen deze tussenkomsten niet weigeren.
Welke zijn deze verplichte tussenkomsten:

 • bij spijbelgedrag
 • bij de algemene en gerichte consulten (voorheen medische onderzoeken)
 • de wettelijk verplichte tussenkomst bij het vaststellen van besmettelijke ziektes.

Wat is eigen aan de CLB-begeleiding ?

De begeleiding waarvoor het CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken

 • de leerling staat centraal;
 • de begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog;
 • de werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen;
 • de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover de school en andere instellingen;
 • de dienstverlening is geheel GRATIS.

Hoe neem je contact op met het CLB ?

Maak een telefonische afspraak of loop gewoon even langs in ons plaatselijk kantoor te Kortrijk.
De school van uw kind helpt je trouwens graag verder om het eerste contact te leggen. In sommige gevallen kan het CLB ook zélf de eerste stap voor een gesprek zetten.

Het CLB Mandel en Leie GO heeft zijn hoofdzetel te Kortrijk 

Onze CLB-verantwoordelijken voor BS Ter Molen:

 • Onthaler – maatschappelijk werker: Birger Maertens
 • Verpleegkundige – paramedisch werker: Birger Maertens
 • Arts: Eva De Smet

Contactgegevens van het CLB-team :

Stationstraat 43 – 8930 Menen
Tel.: 056/51 28 55 
clb.kortrijk.menen@g-o.be